13. 5. Dějiny ekonomického myšlení – teorie ceny

IoC-20201305-economictalks

Poznání, že ceny – směnné poměry - na trhu nejsou jen náhodná čísla, ale jsou fenoménem podléhajícím zákonitostem příčiny a důsledku, je základním stavebním kamenem všeho ekonomického poznání. V této přednášce si projdeme dějiny toho, jak se jednotliví autoři a školy ekonomického myšlení s tímto fenoménem vypořádali, s jakými teoriemi přišli a jaké to mělo důsledky.

More details

150,00 Kč

More info

Hlavní pozornost bude věnována srovnání přístupu Klasické politické ekonomie a Rakouské školy, tedy nákladovým teoriím oproti čisté teorii užitku. Je cena domu dána součtem minulých nákladů na jeho výstavbu nebo budoucích výnosů z nájemného? Jak se do ceny promítá časový faktor? A proč je správný úsudek o těchto věcech tak významný pro pochopení světa, ve kterém žijeme?

Přednášet bude Vladimír Krupa, spoluzakladatel Mises institutu, dlouholetý spolupracovník Liberálního institutu a autor řady článků na historická a ekonomická témata.