16. 4.. Economic Talks - Ekonomické mýty

IoC-20201604-economictalks

Téma přednášky se zaměří na několik mýtů, které se v nedávné době objevily nejenom v médiích v České republice. Budeme se bavit o tom, zda je možné, aby při růstu poptávky klesala cena. Ukážeme, proč jsou domácí limonády v restauracích a popcorn v kinech tak "drahé". Budeme diskutovat o tom, jestli je problémem odliv dividend ze země, co stojí za boomem cen na bytovém trhu atd. Cílem přednášky bude ukázat chyby v ekonomickém uvažování, které se při veřejných debatách v souvislosti s těmito tématy objevují.

More details

150,00 Kč

More info

Hlavní oblastí Pavlova výzkumu je rakouská teorie hospodářského cyklu, kapitálu a úroku. Dále se zabývá neoklasickou teorií hospodářského růstu, úroku a měnovou teorií. Ve svých pracích se zejména snaží o propojení rakouské teorie a hlavního proudu. Doktorát získal na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 2016. Od roku 2008 vyučuje na katedře ekonomie kurzy teoretické ekonomie.