30. 10. Hranice svobody - Paralelní vzdělávání

IoC-20191030-hranicesvobody

Panelová diskuse na téma paralelní vzdělávání.

More details

150,00 Kč

More info

Jaké existují různé alternativní modely vzdělávání? Kde všude se můžeme vzdělávat a jak? 

Michal Kandler, člen Svobody Učení, nám ve své přednášce vysvětlí, proč není možná opravdová reforma uvnitř existujícího tradičního systému vzdělávání. Zároveň nám představí koncept sebeřízeného vzdělávání a jeho jednotlivé formy - od deschoolingu po worldschooling. 

Po přednášce bude následovat panelová diskuse s konkrétními zástupci z řad studentů a rodičů, kteří se rozhodli převzít zodpovědnost za svoje vzdělávání a vzdělávání svých dětí.