10. 10. Neziskovky bez dotací - debata

IoC-20181010-neziskovky

Mohou neziskové organizace fungovat bez dotací? Mohou! Paralelní Polis se důsledně řídí konceptem state-free. Funguje zcela bez účasti státu a nečerpá žádné prostředky z veřejných financí, tedy z peněz, které získává státní monopol prostřednictvím daní. Přijďte si poslechnout, jaké jsou hlavní nevýhody stávajícího dotačního systému, a jakým způsobem je koncept state-free eliminuje.
*
FB event: https://www.facebook.com/events/1851346031624203/

More details

150,00 Kč

More info

Diskutovat budeme o následujících otázkách:
Co je to koncept state-free a jaká jsou jeho specifika?
Jaké jsou hlavní nevýhody stávajícího dotačního systému, a jakým způsobem je koncept state-free eliminuje?
Jakým způsobem současný dotační systém ovlivňuje činnost neziskovek?
Existují v současnosti další neziskové organizace, které koncept state-free dodržují, nebo se mu alespoň blíží?
Dárcovství - jak fungují zahraniční modely?