Kup nám stůl // Buy us a table

IoC-20180503-STUL

Institut Kryptoanarchie potřebuje nové stoly. A protože neděláme věci jen napůl, navrhli jsme variabilní kombinovatelný mobiliář, ze kterého můžeme sestavit dva typy stolů, nebo pódium. Můžete nám pomoci do 8.10.! 

//

The Institute of Cryptoanarchy needs new tables, and given that we don’t do things by halves, we have come up with a design for furniture that can be assembled in various ways to form two different types of tables or a stage. You can help us untill 8.10.!

More details

7 200,00 Kč

More info

Protože jsou to unikátní praktické kousky, jeden komplet vyjde na 7199 CZK. Celkem potřebujeme 18 kompletů (2 kovové jekly a jedna deska). To je obrovská finanční zátěž, ale protože za dobu své existence se Paralelní Polis stala místem setkávání silné komunity, věříme, že společně se nám podaří mobiliář pořídit. Podpořte nás, a kupte nám třeba nohu / desku / celý stůl!

Všem, kteří nám pomohou stoly pořídit, se dostane speciálního poděkování v budově Paralelní Polis.

Jako sponzor obdržíte pozvánku na speciální večer pro donory, který Paralelní Polis organizuje jen pro významné dárce a to jednou ročně, na podzim. Je to příležitost setkat se s zakladateli Paralelní Polis, dozvědět se o jejím vývoji a plánech. Zároveň se setkáte s dalšími dárci, potenciálními obchodními partnery.

Generální sponzoři navíc získají vstup pro 4 osoby na školení digitální bezpečnosti v Paralelní Polis. Generální sponzor je takový, který nám pomůže zakoupit alespoň 3 kompletní stoly.

Výhradnímu sponzorovi, připravíme školení na míru a dojedeme za ním kamkoli v rámci ČR. Výhradním sponzorem se stane ten, kdo nám pomůže zakoupit všech 18 stolů.

//

In light of the uniqueness and practicality of the pieces, one complete set comes in at 7199 CZK. We need 18 sets altogether (comprising of 2 square metal tubes and one table top each).

While this may present an enormous financial burden, seeing as Paralelní Polis has become a meeting place for such a strong community over its existence, we believe that together we will manage to get the furniture.

Support us by buying us a leg, table top, or an entire table!

All those who help us acquire tables will receive a very special thankyou in the Paralelní Polis building. 

As a sponsor, you will receive an invitation to a special donor evening that Paralelní Polis organizes only for important donors, once a year, in the autumn. It is an opportunity to meet the founders of the Paralelní Polis to learn about its development and plans. At the same time you will meet other donors, your potential business partners.

Additionally, general sponsors will receive 4 people for digital security training in Paralelní Polis. A general sponsor is one who will help us buy at least 3 complete tables.

We will prepare a tailor-made training for the exclusive sponsor and will go anywhere in the Czech Republic. Exclusive sponsor will be the one who will help us buy all 18 tables.