28. 3. Enviro Meetup - Zůstaneme sami? Vymírání druhů a jejich ochrana

IoC-20190328-enviromeetup

Světová biodiverzita je v ohrožení. Za posledních pár dekád jsme přišli o více jak 60% zvěře - jedinců, nikoli druhů. Vymírají savci, ptáci, ale především obojživelníci a hmyz. Biomasa domácích zvířat několikanásobně přesahuje biomasu zvířat divokých. Potřebujeme vůbec všechny ty druhy kolem sebe? Zažíváme 6. masové vymírání druhů a máme se toho bát? Čeká nás to samé co před 65 miliony let dinosaury? Co nastane, když vymře většina druhů? Jaký vliv to bude mít na klimatické podmínky, půdu nebo vodní zdroje?
Přijďte o tom diskutovat.
*
FB event: LINK

More details

150,00 Kč

More info

Enviro meetup je pravidelným programem Paralelní Polis, jehož cílem je vést diskuzi o důležitých otázkách životního prostředí a trvalé udržitelnosti. Záznamy všech proběhlých meetupů jsou k dispozici na https://www.youtube.com/channel/UCfHJ5Y3akQ7LA0PQmSYlYmQ